حضور و بازدید دانش آموزان پایه سوم ابتدایی مدرسه شهید محمدی در ایستگاه آتش نشانی

حضور و بازدید دانش آموزان پایه سوم ابتدایی  مدرسه شهید محمدی در ایستگاه آتش نشانی

🚒 آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری ورزنه

🔴 حضور و بازدید دانش آموزان پایه سوم ابتدایی مدرسه شهید محمدی در ایستگاه آتش نشانی

✍️ در این بازدید آشنایی با تجهیزات امداد و نجات
نحوه کار با کپسولهای اطفاء حریق
آشنایی با وظایف عملیاتی آتش نشانی
و نحوه ارتباط با واحد آتش نشانی در مواقع اضطراری و خدمات ۱۲۵ انجام گرفت.

🚒 ۱۲۵ همراه همیشگی در حوادث احتمالی

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه