در ادامه عملیات احداث فاز دوم بلوار آزادگان، نصب پایه های روشنایی این پروژه توسط شهرداری ورزنه انجام گردید.

در ادامه عملیات احداث فاز دوم بلوار آزادگان، نصب پایه های روشنایی این پروژه توسط شهرداری ورزنه  انجام گردید.

#گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه
#پروژه_عمران

✍در ادامه عملیات احداث فاز دوم بلوار آزادگان، نصب پایه های روشنایی این پروژه توسط شهرداری ورزنه انجام گردید.

وبسایت: varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه