روز معلم

روز معلم

انسان بزرگ نمی‌شود جز به وسیله فکرش شریف نمی‌شود جز به واسطه رفتارش و قابل احترام نمی‌گردد جز به سبب اعمال نیکش

فرا رسیدن روز معلم و سالگرد شهادت استاد گرانقدر، شهید مطهری گرامی باد

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه