عملیات تامین روشنایی بلوار سردار سلیمانی و بیمارستان

عملیات تامین روشنایی بلوار سردار سلیمانی و بیمارستان

🎗💡به همت شهرداری ورزنه واداره برق شهرستان ورزنه عملیات تامین روشنایی بلوار سردار سلیمانی و بیمارستان انجام گرفت

✏️دکتر اخگر شهردار ورزنه در این خصوص بیان داشت: به همت شهرداری ورزنه پایه های روشنایی بلوار های منتهی به مسکن مهر و بیمارستان نصب شد و عملیات کابل گذاری و نصب چراغهای روشنایی با همکاری اداره برق شهرستان انجام گرفت،تا به یاری خداوند و دعای خیر اهالی این محل بزودی شاهد روشنایی این مسیر پرتردد شهر باشیم.

✏️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه