عملیات چالکود درختان در عرصه های فضاهای سبز شهر ورزنه

عملیات چالکود درختان در عرصه های فضاهای سبز شهر ورزنه

🔰در راستای استفاده از شیوه‌های مناسب علمی برای تغذیه درختان در سطح شهر، عملیات چالکود درختان در عرصه های فضاهای سبز شهر ورزنه در حال انجام است.

✍🏻در عملیات چالکود درختان، با توجه به سن درختان و محل قرارگیری درخت چاله‌ای به عمق و قطر مناسب در حد فاصل بین دو درخت (در محلی که تاج درختان به هم می‌رسند) حفر میشود و در داخل آن ترکیبی از کودهای آلی، وکودهای شیمیایی مخلوط شده با کمی خاک ریخته شده و سپس سطح آن با لایه‌ای از خاک پوشانده می‌شود.

با اجرای عملیات چالکود، ریشه‌های درختان به سمت چاله‌های حفر شده حاوی مواد غذایی هدایت شده و از این مواد استفاده می‌کنند.

🔸در حال حاضر عملیات حفر چالکود در عرصه های بلوار امام خمینی و قسمت های از بوستان خانواده انجام شده است

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه