عملیات کانیو گذاری کوچه شهید صادقی و فرعی آن

عملیات کانیو گذاری کوچه شهید صادقی و فرعی آن

🔰اتمام عملیات کانیو گذاری کوچه شهید صادقی و فرعی آن

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه