مراسم معارفه ریاست کتابخانه های شهرستان ورزنه

مراسم معارفه ریاست کتابخانه های شهرستان ورزنه

✅ مراسم معارفه ریاست کتابخانه های شهرستان ورزنه برگزار شد.

✅ مراسم معارفه آقای هاشمپور رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ورزنه با حضور دکتر سلطانی فرماندار شهرستان ورزنه، امام جمعه محترم شهرستان، دکتر اخگرشهردار ورزنه، جمعی از مسئولین در محل فرمانداری شهرستان ورزنه برگزار شد.