نصب و بهره برداری المان فانوس درمیدان شهدا شهر ورزنه

نصب و بهره برداری المان فانوس درمیدان شهدا شهر ورزنه

✅ نصب و بهره برداری المان فانوس درمیدان شهدا شهر ورزنه

✍️ شهرداری ورزنه در راستای تحقق اهداف زیباسازی و ساماندهی میادین و معابر سطح شهر اقدام به بهسازی و نصب المان‌ فانوس در میدان شهدا نموده است.

🔸دکتر اخگر در خصوص المان میدان شهدا با طرح فانوس گفت: این طرح نمادی از روشنگري راه و هدايتگري بوده و با توجه به این نکته که در میدا شهدا نصب گردیده سبب انتقال فرهنگ ایثار و شهادت می‌شود.

وی ادامه داد: المان فانوس بوسیله ۸ عدد لاله رنگی روشن می شود و ارتفاع المان فانوس ۵ متر طول دارد.

 

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه