پروژه فاضلاب فاز کانون با همکاری فرمانداری،شهرداری و اداره آبفا ورزنه عملیاتی شد.

پروژه  فاضلاب فاز کانون با همکاری فرمانداری،شهرداری و اداره آبفا ورزنه عملیاتی شد.

#شهرداری_ورزنه
#گزارش_خدمت
#اداره_آب_و_فاضلاب
#پروژه_عمران

🔰 در راستای اجرای مصوبات سفر استاندار محترم به شهرستان ورزنه،پروژه فاضلاب فاز کانون با همکاری فرمانداری،شهرداری و اداره آبفا ورزنه عملیاتی شد.

✍️ در راستای توسعه شبکه فاضلاب فاز کانون،با هماهنگی های به عمل آمده و با همکاری فرمانداری،شهرداری و اداره آب و فاضلاب شهرستان ورزنه این پروژه اجرایی شده و رضایت شهروندان را نیز در پی داشته است.

وبسایت: varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه