✅ آزادسازی و رفع خطر در خیابان شهید خیرالهی

✅ آزادسازی و رفع خطر  در خیابان شهید خیرالهی

✅ آزادسازی و رفع خطر در خیابان شهید خیرالهی

✍️ در راستای قانون رفع خطر از ساختمان‌های قدیمی و جهت ایمنی معابر سطح شهر و همچنین به لحاظ فرهنگی و زیبایی اجتماعی، توافق و آزادسازی ملک در خیابان شهید خیرالهی توسط شهرداری ورزنه انجام و تخریب و رفع خطر گردید.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه