✅ آغاز عملیات بهسازی پیاده رو پارک تمدن

✅ آغاز عملیات بهسازی پیاده رو پارک تمدن

✅ آغاز عملیات بهسازی پیاده رو پارک تمدن

در راستای اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر، عملیات بهسازی پیاده رو پارک تمدن در حال انجام می باشد.

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه