✅ آغاز عملیات جدول گذاری بلوار امام حسین(ع)

✅ آغاز عملیات جدول گذاری بلوار امام حسین(ع)

✅ آغاز عملیات جدول گذاری بلوار امام حسین(ع)

✍️ عملیات جدول گذاری و کانیوو بلوار جدید امام حسین(ع) ، توسط اکیپ پیمانکاری شهرداری در حال انجام است.
در ادامه این عملیات و پس از جدول گذاری عملیات نهایی پخش آسفالت در دستور کار قرار خواهد گرفت.

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه