✅ آغاز عملیات خاکبرداری و خاکریزی بلوار بلوار بیمارستان و مسکن مهر

✅ آغاز عملیات خاکبرداری و خاکریزی بلوار بلوار بیمارستان و مسکن مهر

✅ آغاز عملیات خاکبرداری و خاکریزی بلوار بلوار بیمارستان و مسکن مهر

✍️ عملیات گودبرداری ،خاکریزی و آماده سازی بستر در رفیوژ های بلوار جدید امام بیمارستان، توسط اکیپ اجرایی فضای سبز شهرداری در حال انجام است و در ادامه این عملیات با کاشت انواع درخت و درختچه این بلوار تحت پوشش فضای سبز قرار می گیرند.

🔸دکتر اخگر شهردار ورزنه بیان داشت:هم اكنون و درایستگاه پایانی اين پروژه و پس از پايان عمليات گودبرداری، مراحل آماده سازي بستر، خاکبرداري و خاكريزي در رفیوژ جهت کاشت درختان در اين فضا در حال انجام است.

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه