✅ آغاز عملیات خاکبرداری و خاکریزی بلوار امام حسین(ع) و بلوار بیمارستان

✅ آغاز عملیات خاکبرداری و خاکریزی بلوار امام حسین(ع) و بلوار بیمارستان

✅ آغاز عملیات خاکبرداری و خاکریزی بلوار امام حسین(ع) و بلوار بیمارستان

✍️ عملیات خاکریزی و آماده سازی بستر در رفیوژ میانی بلوار جدید امام حسین(ع) و بلوار بیمارستان، توسط اکیپ اجرایی فضای سبز شهرداری در حال انجام است و در ادامه این عملیات و پس از جدول گذاری و زیرسازی نهایی با کاشت انواع درخت و درختچه این بلوار تحت پوشش فضای سبز قرار می گیرند.

🔸دکتر اخگر شهردار ورزنه بیان داشت:هم اكنون و در گامهاي نخست اين پروژه و پس از پايان عمليات زیرسازی ، مراحل آماده سازي بستر، خاکبرداري و خاكريزي در رفیوژ جهت کاشت درختان در اين فضا در حال انجام است.

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه