✅ آغاز عملیات خاکریزی و زیرسازی معابر فاز کانون

✅ آغاز عملیات خاکریزی و زیرسازی معابر فاز کانون

✅ آغاز عملیات خاکریزی و زیرسازی معابر فاز کانون

✍️ عملیات خاکریزی و زیر سازی معابر جدید فاز کانون جهت رفاه حال شهروندان ساکن این محل در حال انجام است.

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه