✅ اجرای آسفالت کوچه حقیقت در جنوب شهر

✅ اجرای آسفالت کوچه حقیقت در جنوب شهر

#گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه
#اجرای_آسفالت
#پروژه_عمران

✅ اجرای آسفالت کوچه حقیقت در جنوب شهر

✍️ عملیات پایانی اجرای آسفالت کوچه حقیقت در راستای تأمین رفاه، آسایش و جلب رضایتمندی اهالی این محل، توسط شهرداری ورزنه انجام شد.

وبسایت: varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه