✅ ادامه عملیات زیر سازی بلوار بیمارستان

✅ ادامه عملیات زیر سازی بلوار بیمارستان

✅ ادامه عملیات زیر سازی بلوار بیمارستان

✍️ عملیات زیر سازی نهایی بلوار بیمارستان، توسط اکیپ پیمانکاری شهرداری در حال انجام است.
در ادامه این عملیات پخش آسفالت در دستور کار قرار خواهد گرفت.

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه