✅ اهتزاز پرچم بزرگ یا اهل بیت نبوه (ع)بر فراز شهر ورزنه

✅ اهتزاز  پرچم بزرگ یا اهل بیت نبوه (ع)بر فراز شهر ورزنه

✅ بمناسبت فرارسیدن ماه صفر پرچم بزرگ یا اهل بیت نبوه (ع)بر فراز شهر ورزنه به اهتزاز درآمد.