✅ تامین روشنایی بلوار سردار شهید سلیمانی به همت شهرداری و ادره برق شهرستان ورزنه

✅ تامین روشنایی بلوار سردار شهید سلیمانی به همت شهرداری و ادره برق شهرستان ورزنه

✅ تامین روشنایی بلوار سردار شهید سلیمانی به همت شهرداری و ادره برق شهرستان ورزنه

✍️ با توجه به درخواست های مکرر مردمی و نیاز این محل به روشنایی شهری، طی ماه های گذشته و در جلسات متعدد با حضور دکتر اخگر شهردار و اعضای شورای شهر ورزنه واداره برق شهرستان و استان این موضوع بررسی و پیگیری شد.

🔸در این راستا شهرداری ورزنه اقدام به گود برداری محل نصب پایه های روشنایی این بلوار نموده و استعلام های مورد نیاز جهت خرید پایه های برق انجام شده و طی ایام آتی جهت رفاه حال شهروندان و به یاری خداوند روشنایی این بلوار به همت شهرداری و اداره برق شهرستان ورزنه تامین خواهد شد.

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه