✅ تخریب و رفع خطر ملک مخروبه قدیمی در کوچه‌شهید ابراهیمی

✅ تخریب و رفع خطر ملک مخروبه قدیمی در کوچه‌شهید ابراهیمی

✅ تخریب و رفع خطر ملک مخروبه قدیمی در کوچه‌شهید ابراهیمی

✍️ در راستای قانون رفع خطر از ساختمان‌های قدیمی وجهت ایمنی معابر سطح شهر و همچنین به لحاظ فرهنگی و زیبایی، ملک مخروبه قدیمی در کوچه شهید ابراهیمی توسط شهرداری ورزنه تخریب و رفع خطر گردید.

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه