✅ قسمت چهارم برنامه دیدنی همسفر با موضوع:معرفی مشاغل قدیمی شهر ورزنه

✅ قسمت چهارم برنامه دیدنی همسفر با موضوع:معرفی مشاغل قدیمی شهر ورزنه

✅ قسمت چهارم برنامه دیدنی همسفر با موضوع
معرفی مشاغل قدیمی شهر ورزنه استان اصفهان(آسیاب شتر،گاو چاه و …) در شبکه مستند سیما
پخش امروز ساعت ۱۷:۲۵ عصر
تکرار روز بعد ساعت ۰۵:۲۰ صبح و ۱۲:۰۰ ظهر
همسفر ما باشید…