✅ ۷ اردیبهشت روز ملی ایمنی حمل و نقل گرامی باد

✅ ۷ اردیبهشت روز ملی ایمنی حمل و نقل گرامی باد

✅ ۷ اردیبهشت روز ملی ایمنی حمل و نقل گرامی باد

✍️ هفتم اردیبهشت ماه، روز ملی ایمنی حمل و نقل به منظور فرهنگ سازی در راستای افزایش ایمنی راه‌ها و کاهش تصادفات جاده‌ای نامگذاری شده است.

🔹 آموزش و فرهنگ سازی از موثرترین راهکارها به منظور کاهش تصادف های جاده ای به شمار می رود. اهمیت این موضوع سبب شد تا با نام گذاری روز ایمنی حمل و نقل در تقویم نسبت به حساس سازی جامعه و مسئولین در مقوله ایمنی و تصادفات اقدام گردد.

هفتم اردیبهشت ماه، روز ملی ایمنی حمل و نقل بر همه خدمتگزاران این حوزه مبارک باد

🔸روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه