🌐 عملیات پایانی بازسازی و بهسازی ساختمان شورای اسلامی شهر ورزنه

🌐 عملیات پایانی بازسازی و بهسازی ساختمان شورای اسلامی شهر ورزنه

#گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه
#پروژه_عمران

🌐 عملیات پایانی بازسازی و بهسازی ساختمان شورای اسلامی شهر ورزنه

✍️ در ادامه عملیات بازسازی و بهسازی ساختمان شورای شهر عملیات پیاده رو سازی، نصب پایه های روشنایی و مبلمان شهری اطراف ساختمان در حال انجام می باشد.

🔸 این ساختمان در یک طبقه بازسازی شد و در اختیار شورای اسلامی ورزنه قرار خواهد گرفت.