🔰آغاز عملیات آسفالت ترانشه ها،لکه گیری معابر و ایجاد سرعت کاه در سطح شهر توسط شهرداری ورزنه

🔰آغاز عملیات آسفالت ترانشه ها،لکه گیری معابر و ایجاد سرعت کاه در سطح شهر توسط شهرداری ورزنه

#گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه
#پروژه_عمران

🔰آغاز عملیات آسفالت ترانشه ها،لکه گیری معابر و ایجاد سرعت کاه در سطح شهر توسط شهرداری ورزنه

✍️ در اين پروژه ترانشه هاي حاصل از حفاري هاي شرکتهاي خدماتي آب،برق،گاز و همچنين ترانشه ها و دست اندازهاي موجود در معابر که باعث بروز مشکل عبور و مرور شهروندان و رانندگان وسائط نقليه مي گردد آسفالت مي شوند.

وبسایت: varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه