🔰آغاز عملیات خاکبرداری، تسطیح،رگلاژ و کانیوو گذاری کوچه ی شهید صادقی در بافت قدیم شهر

🔰آغاز عملیات خاکبرداری، تسطیح،رگلاژ و کانیوو گذاری کوچه ی شهید صادقی در بافت قدیم شهر

🔰آغاز عملیات خاکبرداری، تسطیح،رگلاژ و کانیوو گذاری کوچه ی شهید صادقی در بافت قدیم شهر

✍️دکتر اخگر شهردار ورزنه بیان نمود: با توجه به وضعیت نامناسب آسفالت کوچه ی شهید صادقی ، اجرای عملیات خاک برداری، تسطیح،رگلاژ و آسفالت به منظور پاکسازی و از بین بردن ناهمواری ها جهت تسهیل عبور و مرور اهالی این محل در دستور کار قرار گرفت.

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه