🔰آغاز عملیات خاکبرداری و تسطیح خیابان شهید صالحی در بافت قدیم شهر

🔰آغاز عملیات خاکبرداری و تسطیح خیابان شهید صالحی در بافت قدیم شهر

🔰آغاز عملیات خاکبرداری و تسطیح خیابان شهید صالحی در بافت قدیم شهر

✍️با توجه به وضعیت نامناسب آسفالت ابتدای کوچه ی شهید صالحی از مسیر خیابان شهید حسینی ، اجرای عملیات خاک برداری و آسفالت به منظور پاکسازی و از بین بردن ناهمواری ها جهت تسهیل عبور و مرور اهالی این محل آغاز شد.

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه