🔰اتمام عملیات جدولگذاری ، زیرسازی و پیاده رو سازی پارک محله ای اشرفی اصفهانی با هدف ترمیم و توسعه فضای سبز شهری .

🔰اتمام  عملیات جدولگذاری ، زیرسازی و پیاده رو سازی پارک محله ای اشرفی اصفهانی با هدف ترمیم و توسعه فضای سبز شهری .

🔰اتمام عملیات جدولگذاری ، زیرسازی و پیاده رو سازی پارک محله ای اشرفی اصفهانی با هدف ترمیم و توسعه فضای سبز شهری .

✍🏻 دکتر اخگر با تاکید بر اهمیت و ضرورت توجه به مسائل عمرانی در سطح شهر افزود : شهرداری ورزنه با هدف ساماندهی ساختار و فضاهای شهری و مناسب سازی معابر و پارکها اقدام به جدولگذاری و پیاده رو سازی پارک محله ای اشرفی اصفهانی نموده است .

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه