🔰ادامه عملیات خاکریزی و زیرسازی خیابان آتش نشانی

🔰ادامه عملیات خاکریزی و زیرسازی خیابان آتش نشانی

🔰ادامه عملیات خاکریزی و زیرسازی خیابان آتش نشانی

✍🏻در همین راستا احداث خیابان آتش نشانی حد فاصل میدان رسالت در بلوار رسالت تا خیابان البرز جنب منطقه اداری به منظور کاهش ترافیک، تسهیل و تسریع در دسترسی به محوطه اداری جدید شهر و دسترسی به ادارات واقع در این خیابان در حال انجام است.

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه