🔰اطلاعیه شهرداری ورزنه در خصوص لزوم ثبت نام در سامانه ستاد جهت شرکت درمناقصات و معاملات🔰

🔰اطلاعیه شهرداری ورزنه در خصوص لزوم ثبت نام در سامانه ستاد جهت شرکت درمناقصات و معاملات🔰

🔰اطلاعیه شهرداری ورزنه در خصوص لزوم ثبت نام در سامانه ستاد جهت شرکت درمناقصات و معاملات🔰

🔸شهرداری ورزنه در نظر دارد نسبت به فروش پلاک های مسکونی از طریق مزایده ی عمومی اقدام نماید.لذا با توجه به راه اندازی سامانه “ستاد” ( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) توسط هیات محترم دولت و لزوم انجام معاملات به صورت الکترونیکی،خواهشمند است افرادی که قصد شرکت در فراخوان های شهرداری را دارند نسبت به ثبت نام در این سامانه و اخذ گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند .
🔹لازم به ذکر است با توجه به ممنوع بودن دریافت هرگونه اسناد فیزیکی طبق مصوبات، متقاضیان جهت ثبت نام و اخذ گواهی امضای الکترونیکی به دفاتر پیشخوان خدماتی و یا از طریق سایت اینترنتی به نشانی
www.setadiran.ir
یا شماره تلفن ۱۴۵۶ به صورت بر خط و رایگان اقدام نمایند .

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه