🔰بازدید شهردار و رییس شورای شهر از پروژه عمرانی زیرسازی خیابان آتش نشانی

🔰بازدید شهردار و رییس شورای شهر از پروژه عمرانی زیرسازی خیابان آتش نشانی

🔰بازدید شهردار و رییس شورای شهر از پروژه عمرانی زیرسازی خیابان آتش نشانی

✍🏻دکتر اخگر شهردار شهر ورزنه و رییس شورای شهر از ادامه عملیات خاکریزی و زیرسازی خیابان آتش نشانی که در حال انجام است بازدید نمودند.

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه