🔰برگزاری کلاس آموزشی مقابله با حریق و کاربرد لوازم اطفای حریق به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و هفته دفاع مقدس

🔰برگزاری کلاس آموزشی مقابله با حریق و کاربرد لوازم اطفای حریق به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و هفته دفاع مقدس

#شهرداری_ورزنه
#آموزش_آتشنشانی
#گزارش_خدمت

🔰برگزاری کلاس آموزشی مقابله با حریق و کاربرد لوازم اطفای حریق به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و هفته دفاع مقدس

👈 با همکاری آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورزنه و پایگاه مقاومت بسیج خواهران صدیقه طاهره شهرک امام جعفر صادق(ع) دوره دوساعته آموزشی آشنایی با انواع حریق و مخاطرات آن و نحوه استفاده از کپسول آتش‌نشانی متناسب با انواع حریق برگزار گردید .

وبسایت: varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه