🔰دیدار دکتر اخگر شهردار ورزنه و اعضای شورای اسلامی شهر با آقای اصغری ریاست جدید آموزش و پرورش شهرستان ورزنه

🔰دیدار دکتر اخگر شهردار ورزنه و اعضای شورای اسلامی شهر با آقای اصغری ریاست جدید آموزش و پرورش شهرستان ورزنه

🔰دیدار دکتر اخگر شهردار ورزنه و اعضای شورای اسلامی شهر با آقای اصغری ریاست جدید آموزش و پرورش شهرستان ورزنه

✍️ همزمان با آغاز به کار آقای اصغری ریاست جدید آموزش و پرورش شهرستان ورزنه دکتر اخگر شهردار و اعضای شورای شهر ضمن تبریک انتصاب ایشان،از پروژه در حال احداث سالن چند منظوره کانون فرهنگی شهید مطهری بازدید نمودند.

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه