🔰نصب نیمکت و سطل زباله و بهسازی مبلمان در پارک تمدن اجرا شد .

🔰نصب نیمکت و سطل زباله و بهسازی مبلمان در پارک تمدن اجرا شد .

🔰نصب نیمکت و سطل زباله و بهسازی مبلمان در پارک تمدن اجرا شد .

✍🏻 شهرداری ورزنه در راستای خدمات رسانی مطلوب و شایسته به شهروندان و گردشگران محترم اقدام به تهیه و نصب نیمکت و سطل زباله پارکی جهت استفاده در پارک تمدن و بهسازی مبلمان موجود نمود .

🌐روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه