🔰نصب کفپوش جهت ایمن سازی فضای بازی کودکان در پارک محله ای حاج میرزا

🔰نصب کفپوش جهت ایمن سازی فضای بازی کودکان در پارک محله ای حاج میرزا

🔰نصب کفپوش جهت ایمن سازی فضای بازی کودکان در پارک محله ای حاج میرزا

🔸در راستای ایمن سازی فضای بازی کودکان در شهر و رسیدگی به وضعیت پارک ها و محوطه های بازی کودکان که از اولویت های مدیریت شهری شهرداری ورزنه می باشد، در این راستا عملیات تعویض و نوسازی کفپوش های محوطه بازی کودکان به جهت تامین امنیت و رفاه حال شهروندان در پارک حاج میرزا انجام شده است.

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه