🔰۲۱تیرماه روز جهانی بدون پلاستیک گرامی باد .

🔰۲۱تیرماه روز جهانی بدون پلاستیک گرامی باد .

🔰۲۱تیرماه روز جهانی بدون پلاستیک گرامی باد .

🔹شماهم می توانید با رعایت موارد زیر، گامی در جهت حفظ محیط زیست بردارید و با اجرای هر یک، به داشتن محیطی فارغ از کیسه های پلاستیکی کمک کنید

۱ روزانه از ابزارهایی استفاده کنید که از مواد طبیعی ساخته شدند.

۲ به جای استفاده از کیسه های پلاستیکی، از کیسه های پارچه ای استفاده کنید.

۳ همراه خود یک کیسه پارچه ای داشته باشید که در زمان خرید از آن استفاده کنید.

۴ در هنگام سفر لوازم اولیه خود را همراه داشته باشید و از لوازم پلاستیکی که در هواپیما ها و قطار ها داده می شود، استفاده نکنید.

هر اقدامی هرچند کوچک می‌تواند مهم باشد و کمک کند تا با محیط‌زیست مهربان‌تر باشیم. می‌توانیم محیط طبیعی را حفظ کرده و به نسل‌های آینده واگذار کنیم.

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه