🔰 آغاز عملیات آسفالت پروژه بهسازی خیابان ۱۷ شهریور

🔰 آغاز عملیات آسفالت پروژه بهسازی خیابان ۱۷ شهریور

#گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه
#پروژه_عمران

🔰 آغاز عملیات آسفالت پروژه بهسازی خیابان ۱۷ شهریور

✍️در ادامه عملیات بهسازی خیابان ۱۷ شهریور صبح امروز اجرای آسفالت این پروژه آغاز شد.

وبسایت: varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه