🔰 آگهی مزایده شهرداری ورزنه

🔰 آگهی مزایده شهرداری ورزنه

🔰 آگهی مزایده شهرداری ورزنه
شهرداری ورزنه :

🔸به استناد مصوبه شماره 114 مورخ 3 بهمن ماه 1401 شورای اسلامی شهر ورزنه ، در نظر دارد

👈نسبت به فروش یک پلاک مسکونی واقع در شهرک امام جعفر صادق (ع) بلوار شهید اشرفی اصفهانی خیابان ایثارگران ( فاز کانون )
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره سیستمی 2001093739000004
اقدام نماید.
با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام لازم را به عمل آورند. لازم به ذکر است ابعاد ، قیمت کارشناسی و شماره پلاک مربوطه در سامانه درج گردیده است .
– تاریخ انتشار : 1401/11/17
– مهلت دریافت اسناد : 1401/11/27
– مهلت ارسال پیشنهادات: 1041/12/07
– زمان بازگشایی پاکت های الکترونیکی:
1401/12/07
🟢مهم🟢
خواهشمند است متقاضیان محترم به منظور جلوگیری از تضییع حق خود و اجرای کامل قوانین و مقررات سامانه مربوطه نسبت به پیگیری صحت ثبت نام تا مرحله ثبت نهایی مزایده ، با شماره تلفن 1456 ( بدون پیش شماره ) داخلی 5 و یا03146482220 اقدام نمایند .

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه