🔰 اجرای آسفالت کوچه سخاوت

🔰 اجرای آسفالت کوچه سخاوت

🔰 اجرای آسفالت کوچه سخاوت

✍️ کوچه سخاوت که توسط شهرداری و توافق با مالک آزادسازی شده بود ضمن خاکبرداری کامل و زیر سازی آسفالت شد تا به طور کامل بازگشایی شود.

🔸این کوچه خیابان شهید قطبی(محله مصلی) و خیابان شهید صادقی را به هم متصل میکند که با آزاد سازی این معبر، تردد و عبور و مرور در این منطقه از شهر تسهیل گردید. ️

وبسایت: varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه