🔰 ادامه عملیات اجرایی بلوار ورودی ورزنه از سمت اصفهان(ادامه بلوار آزادگان) با هدف ساماندهی ورودی شهر و تعریف ورودی شهر

🔰 ادامه عملیات اجرایی بلوار ورودی ورزنه از سمت اصفهان(ادامه بلوار آزادگان) با هدف ساماندهی ورودی شهر و تعریف ورودی شهر

#گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه
#پروژه_عمران

🔰 ادامه عملیات اجرایی بلوار ورودی ورزنه از سمت اصفهان(ادامه بلوار آزادگان) با هدف ساماندهی ورودی شهر و تعریف ورودی شهر

✍️ در ادامه عملیات و همزمان با اجرای جدول گذاری جهت تسریع و افزایش ایمنی این پروژه عملیات رنگ آمیزی جداول نیز در حال انجام است.

🔸این طرح عمرانی شامل احداث بلوار و دو بانده شدن خیابان ورودی شهر و به طول دو کیلومتر شامل احداث دو باند رفت و برگشت، حفاری و برداشت آسفالت ،جدول گذاری و احداث بلوار و فضای سبز می باشد.

وبسایت: varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه