🔰 ادامه عملیات پروژه جدول گذاری و پیاده رو سازی خیابان میرزا کوچک خان جنب عرصه فضای سبز توتستان

🔰 ادامه عملیات پروژه جدول گذاری و پیاده رو سازی خیابان میرزا کوچک خان جنب عرصه فضای سبز توتستان

#گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه
#_پروژه_عمرانی

🔰 ادامه عملیات پروژه جدول گذاری و پیاده رو سازی خیابان میرزا کوچک خان جنب عرصه فضای سبز توتستان

✍️ ادامه عملیات جدول گذاری و پیاده رو سازی خیابان میرزا کوچک با هدف ساماندهی معابر سطح شهر و همچنین زیباسازی فضاهای شهری

وبسایت varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه