🔰 اطلاعیه شهرداری در خصوص استفاده مسافران درون شهری از ایستگاهای اتوبوس واحد سطح شهر

🔰 اطلاعیه شهرداری در خصوص استفاده مسافران درون شهری از ایستگاهای اتوبوس واحد سطح شهر

🔰 اطلاعیه شهرداری در خصوص استفاده مسافران درون شهری از ایستگاهای اتوبوس واحد سطح شهر

✍️ قابل توجه رانندگان ناوگان حمل و نقل درون شهری و مسافران عزیز که قصد توقف یا سوار شدن دارند،میتوانند از ایستگاهای اتوبوس موجود در سطح شهر استفاده نمایند.

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه