🔰 با تصویب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری صورت پذیرفت

🔰 با تصویب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری صورت پذیرفت

🔰 با تصویب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری صورت پذیرفت

۱ – تصویب مرحله اول طرح تفصیلی شهر ورزنه
۲ _ اصلاح خط محدوده شهر در قسمت های جنوبی و غربی شهر و الحاق بخشی از اراضی به محدوده مصوب شهری

دکتر اخگر شهردار ورزنه در خصوص اهمیت این مصوبه بیان داشت: یکی از مطالبات ویژه مردم پیگیری طرح تفصیلی شهر با توجه به گذشت بیش از دو دهه طرح جامع و اصلاح موارد جاری شهر می باشد که با انجام این مرحله بخش بعدی شامل کاربری و معابر پیشنهادی در دستور کار شهرداری قرار خواهد گرفت که پس از تعیین پیمانکار روند آن اجرایی خواهد شد

در عین حال یکی دیگر از مطالبات به حق شهروندان محترم الحاق به محدوده شهر در اراضی جنوبی و غربی شهر پیرامون توسعه بلوار های شهر در جهت کاهش ترافیک عبوری و بالاخص انتقال ماشین های سنگین به پیرامون شهر می باشد که با تصویب این موضوع گام موثری در تحقق این هدف برداشته شد.

💠روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه