🔰 تعویض و بهسازی لامپ های روشنایی میدان دفاع مقدسq

🔰 تعویض و بهسازی لامپ های روشنایی میدان دفاع مقدسq

#شهرداری_ورزنه
#گزارش_خدمت
#_پروژه_روشنایی__میادین

🔰 تعویض و بهسازی لامپ های روشنایی میدان دفاع مقدس

✍️ با هدف خدمات دهی بهتر به شهروندان و همچنین بهسازی و رفع نواقص و خاموشی میادین،تعویض لامپهای فرسوده میدان دفاع مقدس شهرک امام جعفر صادق (ع) توسط شهرداری ورزنه انجام گرفت.

وبسایت: varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه