🔰 جلسه کارگروه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری برگزار شد

🔰 جلسه کارگروه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری  برگزار شد

🔰 جلسه کارگروه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری برگزار شد

✍🏻 کارگروه هدایت و نظارت و ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم با حضور مهندس عالم معاون فرماندار شهرستان وزنه،دکتر اخگر شهردار و نمایندگان ادارات،جهادکشاورزی،آبفا،برق،راه و شهرسازی و…..در محل شهرداری ورزنه برگزار شد

🔸این جلسه به پیشنهاد شهرداری با هدف سازمان دهی به واحد‌های تجاری مزاحم در محدوده شهر و شهرستان برگزار شد که پیشنهادهایی در این خصوص ارائه گردید تا بخش عمده ایی از مطالبات مردم در خصوص سازمان دهی به مشاغل مزاحم و نیمه مزاحم داخل بافت مسکونی برنامه ریزی شود.

🌐روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه