🔰 حضور دکتر مرتضوی استاندار محترم استان اصفهان و اقشار مختلف مردم در غرفه شهر تالابی ورزنه

🔰 حضور دکتر مرتضوی استاندار محترم استان اصفهان و اقشار مختلف مردم در غرفه شهر تالابی ورزنه

🔰 حضور دکتر مرتضوی استاندار محترم استان اصفهان و اقشار مختلف مردم در غرفه شهر تالابی ورزنه

🔸شهرداری ورزنه در این دوره از نمایشگاه در حوزه معرفی آثار و جاذبه های گردشگری و معرفی شهر تالابی ورزنه ،صنایع دستی،بوم گردی ها و … فعالیت نمود

🔸 غرفه ورزنه در این دوره همچون دوره های قبل مورد بازدید بی سابقه بازدید کنندگان داخلی و خارجی و همچنین مسئولین استان و کشور قرار گرفت.

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه