🔰 خرید تجهیزات آتشنشانی به ارزش ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت تکمیل و نوسازی تجهیزات ایستگاه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورزنه

🔰 خرید تجهیزات آتشنشانی به ارزش ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت تکمیل و نوسازی تجهیزات ایستگاه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورزنه

🔰 خرید تجهیزات آتشنشانی به ارزش ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت تکمیل و نوسازی تجهیزات ایستگاه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورزنه

👈 این تجهیزات شامل اقلام زیر میباشد:

۱_ دستگاه گازسنج که در عملیات حفاری و عملیات نجات از چاه کاربرد دارد و می‌تواند با تشخیص به موقع گازهای خطرناک موجود در چاه منجمله هیدروژن سولفوره ، باعث نجات هرچه سریعتر فرد گرفتار و حفظ سلامت نیروی آتشنشان گردد.

۲_ انبر مارگیر با قابلیت تنظیم طول و دهانه فک جهت زنده گیری مار به شکل ایمن

۳_ لوله های ضد اسید آتش‌نشانی جهت عملیات احتمالی مواد شیمیایی و خورنده

۴_ تجهیزات تکمیل ست فرود و صعود و عملیات چاه منجمله طناب استاتیک، شانت ( ابزار خود حمایتی) ، کرول(جهت صعود) اسلینگ، پارکاب و صفحه تقسیم طناب

۵_ دستگاه تخریب جهت حوادث احتمالی ریزش ساختمان و آواربرداری

۶_ کپسول های آتش‌نشانی بیورسال و_فوم و گاز جهت اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال با وسعت کم در زمان کوتاه

۷_ متر لیزری جهت تخمین عمق چاه که می‌تواند به نیروی آتشنشان در انتخاب تجهیزات مورد نیاز برای ورود به چاه و ایمنی منازل کمک نماید

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه