🔰 دریافت لوح شهر تالابی ورزنه توسط دکتر اخگر شهردار ورزنه به عنوان نخستین شهر تالابی ایران در کنوانسیون رامسر در شهر ژنو سوییس

🔰 دریافت لوح شهر تالابی ورزنه توسط دکتر اخگر شهردار ورزنه به عنوان نخستین شهر تالابی ایران در کنوانسیون رامسر در شهر ژنو سوییس

🔰 دریافت لوح شهر تالابی ورزنه توسط دکتر اخگر شهردار ورزنه به عنوان نخستین شهر تالابی ایران در کنوانسیون رامسر در شهر ژنو سوییس

✍️ شهر ورزنه به عنوان کاندید رسمی برای کسب عنوان جهانی در کنواسیون رامسر بود و طی چند سال اخیر با تلاشهای مسئولان شهرستان، گروه های مختلف مردمی و دوسداران محیط زیست در جهت حفظ و حراست از تالاب بین الملی گاوخونی منتظر ثبت جهانی این شهر بودند که دیروز و طی مراسمی به صورت رسمی گواهی شهر تالابی به شهردار ورزنه تقدیم شد.

🌐روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه