🔰 عملیات بهسازی و سنگفرش پارکینگ مسجد جامع شهر ورزنه

🔰 عملیات بهسازی و سنگفرش پارکینگ مسجد جامع شهر ورزنه

#گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه
#مسجد_جامع_تاریخی
#پروژه_عمران

🔰 عملیات بهسازی و سنگفرش پارکینگ مسجد جامع شهر ورزنه

✍️ به منظور ایجاد فضای شهری منحصر به فرد و متناسب با بافت تاریخی این محل، عملیات کف سازی پارکینگ مسجد جامع در دستور کار این شهرداری قرار گرفت و عملیات اجرایی آن آغاز شد.