🔰 عملیات بیس ریزی و تسطیح بلوار سردار سلیمانی و آماده سازی جهت آسفالت ریزی توسط شهرداری ورزنه

🔰 عملیات بیس ریزی و تسطیح بلوار سردار سلیمانی و آماده سازی جهت آسفالت ریزی توسط شهرداری ورزنه

🔰 عملیات بیس ریزی و تسطیح بلوار سردار سلیمانی و آماده سازی جهت آسفالت ریزی توسط شهرداری ورزنه

✍️ دکتر اخگر شهردار ورزنه بیان داشت: این عملیات با بهره گیری از یک اکیپ کامل از ماشین آلات اعم از گریدر، غلتک، کامیون جهت حمل مصالح و … جهت آسفالت ریزی در حال اجرا است.

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه