🔰 قابل توجه متقاضیان احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین

🔰 قابل توجه متقاضیان احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین

🔰 قابل توجه متقاضیان احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین

✍️ بر اساس برنامه ریزی انجام شده و با توجه به نیاز شهرستان‌ ورزنه به مراکز معاینه فنی خودرو‌های سنگین، احداث یک مرکز در این شهرستان‌ در دستور کار قرار گرفته است.

از این رو احداث و بهره برداری از یک مرکز معاینه فنی یاد شده، قرار است به متقاضیان حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار شود.

❇️شرایط واگذاری👇

متقاضیان احداث مراکز معاینه فنی باید دارای زمین به مساحت حداقل ۵ هزار مترمربع با سند ملکی به نام متقاضی و شرایط اخذ مجوز از دستگاه‌های ذیربط را داشته باشد.

⭕️ ضمنا تاکید میشود ارائه سند زمین به منزله موافقت نبوده و منوط به احراز شرایط و ضوابط می باشد.

🔸متقاضیان گرامی می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری برای تکمیل فرم تقاضا به واحد حمل و نقل شهرداری ورزنه مراجعه کنند.

🔸همچنین متقاضیان محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد حمل و نقل شهرداری ورزنه مراجعه کنند.

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه